Na?ítá se ...
Registrováno:
49'203'557
Staň se pirátem, pánem mo?í a vytáhni svou vlajku!
Seafight je dobrodru?ná fantasy hra v reálném ?ase! Za?ij napínavé dobrodru?ství na ?irém mo?i, nelítostné námo?ní bitvy a touhu po ne?ekané svobodě, slávě a bohatství.
Za?ij dobrodru?ství a vzru?ující námo?ní bitvy proti tisíc?m skute?nych hrá??. Zvednout kotvy, uvolnit lana a vytáhnout plachty - staň se obávanym pirátém na ?irém mo?i!
三级片网站